Gebruiksgegevens

Bij gebruik van de dienst worden automatisch gebruiksgegevens verzameld.

Wanneer we vertrouwen op toestemming als rechtsgrond voor het verwerken van informatie wij zijn jij en de jouwe het land heeft toestemming van de ouders nodig.

Uitvoering van de dienst namens het bedrijf om de dienst uit te voeren Diensten in verband met de dienst of om het bedrijf te helpen het gebruik ervan te analyseren onderhoud.

De volgende definities moeten dezelfde betekenis hebben, ongeacht: feit dat ze binnen zijn voorval Enkelvoud of meervoud.

Fouten met betrekking tot de dienst voorkomen of onderzoeken. Bescherm de jouwe veiligheid Werknemer Gebruikers van de dienst of publiek Als u zich aanmeldt bij de service op of via een mobiel apparaat, kunt u: We verzamelen bepaalde informatie automatisch.

Gebruiksgegevens kunnen informatie bevatten zoals het protocoladres Internet van Apparaat (bijv. IP Nadering).

Het verwijst naar externe bedrijven of personen die werknemers zijn door het bedrijf voor om de dienst te vergemakkelijken.

Wij gebruiken uw persoonsgegevens om de service te verlenen en te verbeteren. Van Gebruik van de dienst U stemt ermee in om informatie op de juiste manier te verzamelen en te gebruiken Privacybeleid.

Dit privacybeleid beschrijft ons beleid en onze procedures voor: Verzamelen, gebruik e Openbaarmaking van Uw gegevens tijdens het gebruik van de dienst.

Apparaat verwijst naar elk apparaat dat toegang heeft tot de service, b.v. EEN Computer, mobiele telefoon of een digitale tablet.

We hebben mogelijk de toestemming van je ouders nodig voordat we dit doen verzamelen en gebruiken deze informatie.

Account betekent een uniek account dat is aangemaakt om toegang te krijgen tot onze service of onderdelen van onze service.

De dienstverlener is elke natuurlijke of rechtspersoon die: Gegevens over op naam van het bedrijf.

Voldoen aan een wettelijke verplichting. Bescherm en verdedig uw rechten of die van u eigendom het bedrijf. Om jezelf te beschermen tegen wettelijke aansprakelijkheid. De service is gerelateerd aan de website.

Privacybeleid

Met inbegrip van maar niet beperkt tot het type mobiel apparaat dat u gebruikt, uw mobiele apparaat Unieke ID, Het IP-adres van uw mobiele apparaat, uw mobiele besturingssysteem, uw type telefoon Mobiele telefoon, mobiele telefoon de browser die u gebruikt, unieke apparaat-ID's en andere diagnostische gegevens.

Browsertype, browserversie, pagina's van onze service die we gebruiken Bezoek, tijd en datum Uw bezoek, tijd uitvoer op deze pagina's.

Unieke apparaat-ID's en andere diagnostische gegevens. Cookies zijn zet kleine bestanden op je Computer, mobiel apparaat of ander apparaat een ander apparaat een website die informatie bevat over uw webgeschiedenis op die website op er zijn veel Toepassingen.

Gebruiksgegevens verwijzen naar automatisch verzamelde gegevens gegenereerd door Gebruik van de dienst of van de dienstinfrastructuur zelf (bijv. Duur van een paginaweergaven).

Interpretatie en definities

En vertel ons over uw gegevensbeschermingsrechten en hoe de wet beschermt U.

Persoonsgegevens zijn alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare persoon Individueel.

Ze verwijzen naar de persoon die toegang heeft tot de dienst of het bedrijf of hem of elke andere rechtspersoon waartoe deze persoon toegang heeft of gebruikt Onderhoud; ik mogelijk.

De woorden die worden gebruikt om de eerste letter te schrijven, zijn hieronder gedefinieerd: betekenissen Voorwaarden.